เส้นทางท่องเที่ยวราชบุรี

เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งศิลปะวัฒนธรรม เขตพื้นที่เมืองเก่าราชบุรี

1. เส้นทาง A ราชบุรีและชาวจีนโพ้นทะเล

click to Access

A. วัดช่องลม

B. ซุ้มประตูจีน

C. ศาลเจ้าพ่อกวนอู ราชบุรี

D. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

E. ตลาดเก่าเมืองราชบุรี

2. เส้นทาง B ตามรอยหลักฐานช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในราชบุรี

click to Access

A. วัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม

B. วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร

C. ตลาดเก่าเมืองราชบุรี

D. สะพานธนะรัชต์ และสะพานจุฬาลงกรณ์3. เส้นทาง C เล่าเรื่องเมืองราชบุรีผ่านมุมมองจากอดีตสู่ยุคปัจจุบัน

click to Access

A. วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี

B. วัดศรีสุริยวงศาราม

C. วัดช่องลม

D. ซุ้มประตูจีน

E. ศาลเจ้าพ่อกวนอู ราชบุรี

F. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

G. กลุ่มอาคารราชการ (ศาลแขวงเมืองราชบุรี และสถานีตำรวจ ภูธรเมืองราชบุรี)

H. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีและประตูเมืองโบราณ ราชบุรี

I. ชุมชนมนตรีพัฒนา (ผ้าทอบ้านไร่)